Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.specservice.pl

Informacje ogólne:

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.specservice.pl prowadzony jest przez firmę 'SPECSERVICE' Piotr Zając, ul. Podkarpacka 32a, 38-400 Krosno, zwany dalej Sprzedawcą.

Klientem zwana jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca dokonująca zakupów w sklepie Internetowym pod adresem: 'www.sklep.specservice.pl'.

Zamówienia

Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień znajdujący się na stronie www.sklep.specservice.pl, e-mailem na adres: sklep@specservice.pl lub telefonicznie:  +48 43 662 01

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Składając zamówienie Klient zobowiązany jest to podania numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie zamówienia.
Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdzi je poprzez e-mail lub telefonicznie.

Klienci po podaniu e-mail, z formularza sklepu o statusie zamówienia mailowo.

Prosimy nie przelewać pieniędzy przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia od pracownika sklepu

Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają VAT.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie od chwili potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Ceny w sklepie internetowym mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych 'SPECSERVICE' i nie podlegają one dodatkowym rabatom, które mogą obowiązywać w sklepach stacjonarnych.

Promocje i rabaty nigdy nie sumują się

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedzielę i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

W przypadku produktów promocyjnych, ze względu na ich ograniczoną ilość, realizacja uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

Pomimo dołożenia wszelkich starań aby prezentowane na stronie informacje o produktach były rzetelne i sprawdzone, nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producentów. Wystąpienie ewentualnych błędów w ofercie nie może być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. Informujemy także, że zdjęcia na stronie www.sklep.specservice.pl nie zawsze do końca oddają charakter i kolorystykę produktów. W razie wątpliwości dotyczącej prezentowanych produktów należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

Realizacja zamówień

Zamówienia realizujemy w ciągu 2-3 dni roboczych. Z reguły zamówiony towar wysyłany jest w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Klient każdorazowo zostanie poinformowany o dłuższym czasie oczekiwania na zamówiony towar.

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klientowi przysługuje prawo anulowania całości lub części zamówienia.

Do przesyłki dołączamy fakturę VAT lub paragon wraz z listem przewozowym.
VAT proszę wpisywać w polu ''Komentarz do zamówienia'').      

Towar dostarczony jest do Klienta zgodnie ze sposobem określonym w zamówieniu. W sezonie zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminów dostaw. Paczka do 30kg 15zł netto.

Możliwe są następujące formy płatności:

Gotówką za pobraniem - przy odbiorze w chwili dostarczenia przesyłki przez Kuriera
  
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało nadane kurierem.
Przy zamówieniach towaru, który jest w promocji, wyprzedaży lub podlega innym przecenom, koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że regulamin promocji przewiduje inaczej.

Gwarancja

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski oraz posiadają fabryczną gwarancję producenta lub importera.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez okres 2 lat od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10  Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w ww. Ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.  W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie pytania odnośnie reklamacji i reklamowanych produktów prosimy kierować na adres: sklep@specservice.pl

W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy odesłać czysty towar wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura vat)
oraz pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, na adres:

PROSIMY WYBRAĆ ADRES ZGODNY Z WIDNIEJĄCYM NA PARAGONIE

Firma "SPECSERVICE" Piotr Zając, ul. Podkarpacka32a, 38-400 Krosno.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Odstąpienie od umowy kupna

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna, w terminie 10 dni od otrzymania zamówionego towaru. Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg. zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Prosimy pamiętać o odesłaniu paragonu.  Możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich jeżeli sprzedawane są bez zabezpieczeń umożliwiających poznanie ich treści oraz produkty bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo zdrowia i życia m.in.: liny, pętle, karabinki, ekspresy, uprzęże, przyrządy asekuracyjne, bloczki, kości, friendy itp.

Odstępując od umowy kupna - sprzedaży, Klient zobowiązany jest odsyłać towar na własny koszt, wraz z wypełnionym formularzem Odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz kontem bankowym Klienta na adres:

PROSIMY WYBRAĆ ADRES ZGODNY Z WIDNIEJĄCYM NA PARAGONIE

Firma "SPECSERVICE" Piotr Zając, ul. Podkarpacka32a, 38-400 Krosno.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Pieniądze za zwrócony towar zostaną przelane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki, przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się działem reklamacji firmy kurierskiej. Prosimy także o kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Wymiana towaru

W naszym sklepie istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem
w celu uzgodnienia szczegółów wymiany. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym,
nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły
jakichkolwiek śladów używania.

Przesyłki, do których nie załączono oryginału paragonu / FV oraz oświadczenia o zwrocie, będą odsyłane do nadawcy. Oświadczenie zwrotu nie jest wymagane jedynie w przypadku wymiany rozmiaru / koloru w ramach tego samego produktu.

Rabaty

Od podanych w sklepie cen udzielamy następujące rabaty, które przydzielane są automatycznie.


Ochrona Danych osobowych

Wszystkie dane osobowe przekazywane nam w trakcie rejestracji traktowane są jako poufne i zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
O ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) gromadzone są jedynie w celu wystawienia faktury
lub rachunku potwierdzającego umowę kupna - sprzedaży oraz z zachowaniem wymogów określonych w przywołanej Ustawie i nie będą
przekazywane innym firmom ani wykorzystywane w innych celach.

Za zgodą Klienta posiadającego konto w naszym sklepie internetowym, 'sklep.specservice.pl może wysyłać informację handlową na adres e-mail.

Wpisując swój email w okno zwane Newsletter Klient zgadza się na wysłanie informacji handlowej na adres e-mail użytkownika.
Dane gromadzone w ten sposób nie są udostępniane firmom ani osobom trzecim, zbierane są wyłacznie w celu zawarcia ewentualnej umowy kupna - sprzedaży.

W/w dane umożliwiają nam ewidencjonowanie sprzedaży. Każdy Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych, dokonywania w nich
poprawek oraz ich usunięcia poprzez wysłanie maila na adres: sklep@specservice.pl z dopiskiem 'rezygnacja' w temacie.

Polityka Prywatności

Podanie przez klienta danych osobowych podczas składania zamówienia jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizację Zamówienia. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez SPECSERVICE zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

Klient ma prawo wglądu oraz aktualizacji i zmiany swoich danych osobowych w każdym czasie za pomocą swojego konta lub też wysyłając w tym celu do SPECSERVICE e-mail na adres: sklep@specservice.pl informujący o zmianie danych Klienta lub konieczności ich poprawnienia.

Gromadzone dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w zakresie innym niż opisany w ust. 1 powyżej, chyba, że wymóg ich udostępnienia osobom trzecim nakładają przepisy prawa lub ich przetwarzanie jest wymagane w związku z wykonaniem Umowy sprzedaży.

Administratorem danych osobowych jest Firma "SPECSERVICE" Firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych i przechowywanych danych osobowych i zabezpieczenia tych danych przed dostępem do nich osób trzecich.

Pliki Cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego www.sklep.specservice.pl na Twoim urządzeniu końcowym zapisywane są niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu, tzw. pliki cookie.

W trakcie użytkowania strony sklepu www.sklep.specservice.pl używane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Pliki te są wykorzystywane przez nas:

    • W celach związanych z funkcjonowaniem i personalizacją witryny. Na przykład zapamiętują one zawartość koszyka po wygaśnięciu sesji.
    • W celach związanych z zabezpieczeniem transkacji.
    • W celach statystycznych. Sklep www.sklep.specservice.pl korzysta z narzędzi google służących do badania zachowań użytkowników witryny.
    • W celach reklamowych. Sklep wykorzystuje pliki coockies także do prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.
    • W Celach społecznościowych. Pliki cookie umożliwiają integrację serwisów społecznościowych ze sklepem.

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz je w każdej chwili wyłączyć dla naszej witryny albo dla wszystkich witryn przeglądanych za pomocą danej przeglądarki.

    Przykładowe sposoby konfiguracji plików „cookies” w najpopularniejszych przegladarkach:
    Firefox >> http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
    Interent Explorer >> http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
    Chrome >> http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
    Safari >> http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Każdy model telefonu i tablet może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego w przypadku przeglądania strony na urządzeniach mobilnych zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Informacje końcowe

Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.sklep.specservice.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

Zdjęcia produktów mogą zawierać dodatkowe elementy, które nie stanowią części składowej danego produktu i tym samym nie stanowiące oferty handlowej. Ostateczne wyposażenie produktu zawsze podane jest w opisie.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPECSERVICE Piotr Zając ul.Podkarpacka 32a, 38-401 Krosno w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.101 z 2002r. poz 902 wraz z póź. zm.) Jednocześnie oświadczam, że udostępniam swoje dane osobowe dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.